poniedziałek, 22 Kwi 2024

Zmiany w bankowości internetowej
dotyczące metod autoryzacji mToken asseco MAA


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika w bankowości elektronicznej/internetowej (tj. Tokena wyświetlającego kod autoryzacyjny). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z Ustawy o Usługach Płatniczych wymogami silnego uwierzytelnienia Klienta lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli konieczności dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Od 14 września 2019 r. Bank nie będzie stosował jako środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej Tokena RSA -wyświetlającego kod autoryzacyjny.


W zamian stosowane będą:

- kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej, lub

- powiadomienia push - mToken MAA jako aplikacja zainstalowana na telefonie, co oznacza, że Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z Tokena RSA wyświetlającego kod autoryzacyjny mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie lub do dnia ważności Tokena RSA, który upływa przed 13 września 2019 roku.

Informujemy jednocześnie, że od 1 lipca 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy zgłosić w Placówce Banku zmianę metody autoryzacji.

Jednocześnie informujemy , że macie Państwo prawo do dnia 13 września 2019 roku włącznie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie rachunku ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw, ale nie dokonacie wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją .

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu osobiście z pracownikiem w placówce Banku lub poprzez kontakt telefoniczny.


Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach