poniedziałek, 22 Kwi 2024

ROR Pol-konto

Dla kogo?

Bank Spółdzielczy w Leśniowicach  oferuje osobom fizycznym o pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł.

ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dwóch osób.
Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie.

Korzyści


Posiadanie takiego rachunku dla osób fizycznych umożliwia:
- Gromadzenie środków pieniężnych,
- Dostęp do kredytu odnawialnego w rachunku ROR,
- Pozwala na przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych , z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- Możliwość regulowania opłat (np. za gaz, energię, czynsz itp.) za pomocą zleceń jednorazowych, stałych oraz poleceń zapłaty,
- Nieograniczony dostęp do rachunku – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
- Korzystanie z karty bankomatowej własnej oraz międzynarodowej karty płatniczej VISA Classic Debetowa,
- Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych,
- Możliwość wypłat gotówki bez prowizji w ponad 4000 bankomatach na terenie całego kraju (Zrzeszenia Banku BPS SA, GBW SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA),
- Dostęp do rachunku za pośrednictwem usług bankowości internetowej (CUI).


Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na ROR.

Niezbędne dokumenty:

Dowód osobisty.

Formularze:

Pełnomocnictwo do rachunku.

Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Więcej informacji na stronie http://bfg.pl